KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Voorlichtingsmateriaal voor asielketen

Op deze pagina vind je materialen ter ondersteuning van voorlichting over mensenhandel aan asielzoekers vanaf 12 jaar.   De materialen zijn onderverdeeld per thema en bestaan uit factsheets, interactieve workshops, beeldmateriaal en brochures.

Naast dit voorlichtingsmateriaal, is er ook een Toolkit voor de asielketen beschikbaar. Daarin wordt toegelicht hoe je mensenhandel/uitbuiting met (voormalig) asielzoekers bespreekt.

Webpagina

0. Mensenhandel specifiek

Met personen die extra risico lopen op slachtofferschap mensenhandel kun je gericht het gesprek hierover aangaan. Voor wie slachtoffer is, kan dit bijdragen aan zelfidentificatie. Voor wie...

Webpagina

1. Algemene veiligheid

Door asielzoekers kort na aankomst voor te lichten over potentiële gevaren, zijn ze waakzamer. Ook is belangrijk dat ze weten dat ze met zorgen terecht kunnen bij jou en je collega’s. Gebruik...

Webpagina

2. Gezonde relaties en online veiligheid

Asielzoekers zijn onderweg en na aankomst kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Het is belangrijk dat zij informatie krijgen over risico’s, loverboy tactieken, seksuele weerbaarheid, veilig gebruik...

Webpagina

3. Werken in Nederland

Arbeidsuitbuiting is een risico voor asielzoekers, ook in Nederland. Informatie over voorzorgsmaatregelen, arbeidsrechten en de Nederlandse maatstaven vergroot de weerbaarheid. Gebruik deze...

Webpagina

4. Toekomstoriëntatie

Asielzoekers die doorreizen of ongedocumenteerd (illegaal) in Nederland verblijven zijn kwetsbaar voor alle vormen van uitbuiting. Voordat ze uit beeld verdwijnen, kun je hen informatie geven...