JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Voorlichtingsmateriaal Mensenhandel specifiek

Met personen die extra risico lopen op slachtofferschap mensenhandel kun je gericht het gesprek hierover aangaan. Voor wie slachtoffer is, kan dit bijdragen aan zelfidentificatie. Voor wie kwetsbaar is, kan dit helpen zichzelf te beschermen. Gebruik deze materialen als hulpmiddel in je gesprek.

  • Factsheet kernboodschappen Algemene Veiligheid (PDF)
  • Praatplaatjes migratie & mensenhandel van het Italiaanse Rode Kruis (PDF)
  • Voor minderjarigen die risico lopen: filmpje ECPAT ‘Exploitation/trafficking: rights of isolated minors or children in danger’ (vijf minuten, meerdere talen, URL) 
  • Voor minderjarigen die risico lopen: ECPAT overzicht folders ‘Potential child victim of human trafficking’ (tien talen, PDF)
  • CoMensha brochure ‘Hoe nu verder: informatie voor slachtoffers mensenhandel’ (vijf talen, URL)
  • Overzicht video's over mensenhandel (PDF)

Wil je meer weten over hoe je mensenhandel/uitbuiting met (voormalig) asielzoekers bespreekt, bekijk de Toolkit voor de asielketen.