JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Voor gemeenten

Gemeenten zijn een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel omdat ze over belangrijke informatie beschikken en via het stellen van regels, controleren van locaties, beoordelen van aanvragen voor vergunningen en voorlichting en educatie een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van mensenhandel.

Het is dan ook belangrijk dat mensen op alle niveaus, bestuurlijk, ambtelijk en in de uitvoering, op de hoogte zijn van wat mensenhandel is, hoe je het kunt herkennen en wat je eraan kunt/moet doen. Deze tools, speciaal gericht op de gemeentelijke overheid, helpen daarbij. Zo ondersteunen de VNG en het CCV gemeenten hierin.

Je kunt natuurlijk ook altijd een algemene training over mensenhandel volgen.

Is er meer relevant lesmateriaal dat ook bij dit overzicht voor gemeenten kan? Neem contact met ons op! (033) 448 11 86 of mensenhandelacademy@comensha.nl.

Webpagina

E-learning voor baliemedewerkers en toezichthouders

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV Nederland), een samenwerkende ketenpartner van CoMensha, heeft in februari 2017 de e-learning Signalering mensenhandel gelanceerd....