RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Flyer voor bedrijfsleiders en managers

Seksafspraken vinden vaak ongemerkt plaats in hotels en vakantieparken. Het kan daarbij gaan om illegale prostitutie, waaronder seksuele uitbuiting, een vorm van mensenhandel. De meeste slachtoffers van mensenhandel houden de uitbuiting geheim uit angst voor hun eigen veiligheid en die van hun familie. Om uit de situatie van gedwongen prostitutie te komen, hebben zij oplettende omstanders nodig die de signalen daarvan herkennen en vervolgens actie ondernemen. Defence for Children komt als kinderrechtenorganisatie onder meer op voor kinderen die seksueel worden uitgebuit. Defence for Children en CoMensha vinden het belangrijk dat managers van hotels en vakantieparken weten wanneer ze welke actie moeten ondernemen en hoe ze vermoedens van illegale prostitutie en mensenhandel kunnen melden. Daarom ontwikkelde Defence for Children voor managers een stappenplan. In het stappenplan staat ook dat het van belang is het personeel te trainen in het leren herkennen van signalen.

  • Klik hier voor de flyer.
  • Tevens zijn er gratis e-learnings voor receptiepersoneel, beveiligers, technische dienst en schoonmaakpersoneel (in het Nederlands, Engels, Spaans en Pools). Klik hier voor de e-learnings.