KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Jeugdzorg

Mensenhandel in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is niet iets waar je gelijk aan denkt, maar het komt helaas toch veel voor. Elk jaar krijgt CoMensha zo’n 200 minderjarige (mogelijke) slachtoffers aangemeld. In Nederland…  Maar bij veel kinderen/jeugdigen wordt nog niet echt herkend dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel. 

Onderstaand enkele mogelijkheden om meer te leren over de aanpak van mensenhandel in de jeugdzorgbranche. Kijk ook eens bij algemene trainingen

Is er meer relevant lesmateriaal dat ook bij dit overzicht kan? Neem contact met ons op! Bel naar (033) 448 11 86 of mail naar mensenhandelacademy@comensha.nl

Webpagina

Helse Liefde: loverboyproblemen

Expertisebureau Helse liefde in Limburg houdt zich bezig met advies en ambulante eerste hulp aan slachtoffers, ouders, sociaal systeem en professionals op het gebied van loverboyproblemen...

Webpagina

MEE NL: E-learning loverboyproblematiek en LVB

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking en loverboyproblematiek. De e-learning is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk...

Webpagina

MEE NL: In company training over loverboys en LVB

Deze training richt zich op het vergroten van kennis over de kwetsbaarheid van jongeren en volwassen met een lichte verstandelijke beperking voor loverboys en brengt de theorie met behulp van...

Webpagina

NJi: handreikingen over loverboyproblematiek

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft voor professionals die te maken hebben met slachtoffers van mensenhandel en loverboyproblematiek verschillende handreikingen ontwikkeld. Als je hier...

Webpagina

Qpido (Levvel), algemene training

Qpido maakte tot voor kort deel uit van Spirit. Spirit Jeugdhulp is echter gefuseerd met de Bascule en zij dragen nu de naam Levvel. Qpido vaart verder onder hun vlag. Qpido geeft...