JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

NJi: handreikingen over loverboyproblematiek

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft voor professionals die te maken hebben met slachtoffers van mensenhandel en loverboyproblematiek verschillende handreikingen ontwikkeld.

Als je hier klikt ziet u documenten die praktisch advies bieden bij het voorkomen, signaleren en melden van problemen met loverboys. Meerdere handreikingen zijn gebaseerd op de gelijknamige handreiking uit 2015 vanuit de Commissie Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd (Commissie Azough).

In hun databank effectieve interventies vind je een aantal erkende interventies op het gebied van loverboyproblematiek. Klik hier.