KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Koraal en Landelijk Kenniscentrum LVB: E-learning, signaleringstool en video’s

E-LEARNING

Pluryn en Koraal hebben een online cursus ontwikkeld ‘Signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting en mensenhandel (loverboys).

In deze cursus leer je wat mensenhandel en seksuele uitbuiting is, welke signalen er zijn bij een (potentieel) slachtoffer, wat te doen bij signalen en welk hulpverleningsaanbod er is.
De cursus is te vinden op het open leerplatform allyoucanlearn.eu, klik in het linkermenu op "begeleiden". En daarna zie je in de middenkolom allemaal afbeeldingen. Helemaal onderaan staat deze afbeelding.
afb-pluryn-koraal

Geïnteresseerd ? klik hier.

11VB Signaleringstool

Naast de E-learning hebben Koraal en Pluryn in samenwerking met diverse andere partijen in Limburg een signaleringsinstrument ontwikkeld om (potentiële) slachtoffers van loverboys in een vroeg stadium in beeld te brengen

Het signaleringsinstrument bestaat uit elf indicatoren om potentiële loverboyslachtoffers te spotten en kreeg daarom de naam 11VB. De tool bestaat uit een checklist met signalen waarop gescoord kan worden. Komt de score boven een bepaald niveau, dan zijn er dus voldoende signalen dat een meisje kans loopt in handen te vallen van een loverboy. Of wellicht al gevallen is.

Het signaleringsinstrument is bedoeld voor professionals in de jeugd- en strafrechtketen en voor leraren in het VSO. Maar het is ook nuttig voor ambtenaren die een taak hebben in de wijk, zoals de wijkteams en jeugdwerkers. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan.

Het wordt sterk aangeraden om eerst de E-learning te doen voordat u de signaleringstool gaat invullen. Voor de signaleringstool en quickscan klik hier.

Videoproducties Mensenhandel en LVB
Koraal maakt in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB een vijftal videoproducties met het thema mensenhandel en LVB. Op deze manier willen zij waardevolle kennis en inzichten delen met ketenpartners in de jeugdzorg en de strafrechtketen. De eerste twee video’s zijn klaar, de andere videoproducties zijn in ontwikkeling.

Video 1: Sara: https://youtu.be/RacIxJbhZx4

Video 2: Paula: https://youtu.be/j0QtAz384zE