RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Voorlichting en trainingen door CoMensha

In de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering krijg je te maken met problemen van verschillende aard. Ieder kind/jeugdige is weer anders. Mensenhandel in de jeugdzorg is niet iets waar je gelijk aan denkt, maar het komt helaas toch veel voor. Elk jaar krijgt CoMensha zo’n 200 minderjarige aangemelde (mogelijke) slachtoffers. In Nederland…

CoMensha komt graag meer vertellen over mensenhandel, hoe je het kunt herkennen, wat je er vervolgens mee kan, mede gezien de AVG. Ook gaan we nader in op de doelstelling van CoMensha en leggen we uit waarom het belangrijk is dat mogelijke slachtoffers van mensenhandel bij ons gemeld worden. We komen hiervoor graag op locatie en leveren voorlichting op maat. Lees meer

Heb je interesse in deze voorlichting of heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze Adviseur aanpak Mensenhandel, Sandra van den Berg  via +31 (033) 448 11 86 of mail naar s.vandenberg[at]comensha.nl