KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Voorlichting en trainingen door CoMensha

In de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering krijg je te maken met problemen van verschillende aard. Ieder kind/jeugdige is weer anders. Mensenhandel in de jeugdzorg is niet iets waar je gelijk aan denkt, maar het komt helaas toch veel voor. Elk jaar krijgt CoMensha zo’n 200 minderjarige aangemelde (mogelijke) slachtoffers. In Nederland…

CoMensha biedt trainingen aan die specifiek zijn voor hulpverleners die in de jeugdbranche werken. We zijn SKJ geregistreerd (6 punten).

Deze training over mensenhandel is een eerste kennismaking met het onderwerp. Want wist je dat slachtoffers van een loverboy eigenlijk slachtoffer zijn van een mensenhandelaar? Alleen worden ze anders genoemd, omdat deze mensenhandelaar gebruikt maakt van de liefde om iemand afhankelijk van hem/haar te maken. En wist je dat het gedwongen vervoeren van drugs onder criminele uitbuiting valt en dat ook Nederlandse jongens en meisjes hier slachtoffer van kunnen worden? 

Na de training weet je wat mensenhandel is (art. 273f uit het Wetboek van Strafrecht), ken je de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel, kun je signalen van mensenhandel herkennen en weet je wat je moet doen. In de training (die een dagdeel duurt) komt ook aan de orde hoe (en waarom het goed is) te melden bij CoMensha.  

CoMensha geeft trainingen op maat, en wordt aangevuld naar eigen wensen en wat voor jullie als organisatie belangrijk is. Mocht er een vraag komen waar wij als CoMensha niet voldoende kennis van hebben, dan hebben wij zo’n groot netwerk dat we andere ketenpartners kunnen vragen om aan te sluiten bij de training.   

Lees meer in de flyer.

Heb je interesse in deze voorlichting of heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze Adviseur aanpak Mensenhandel, Sandra van den Berg  via +31 (033) 448 11 86 of mail naar s.vandenberg@comensha.nl