KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Zeker vier op de tien middelbare scholen hebben met deze vormen van mensenhandel te maken. Docenten en andere onderwijsprofessionals weten vaak niet hoe ze mensenhandel kunnen herkennen en preventief met hun leerlingen kunnen bespreken.

Het Rode Kruis, Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Fier werken samen in het project Mensenhandel (niet) op school om scholieren te helpen beschermen. Zij ontwikkelden een gratis training voor docenten in het voortgezet onderwijs. Ook stellen zij lesmateriaal over mensenhandel en een toolkit signalering en preventie beschikbaar.

Survivors van platform HOPE, onderwijsprofessionals, mensenhandel experts en jongeren hebben via focusgroepen en feedbackrondes input gegeven bij de totstandkoming. Aan de Adviesraad van dit project namen CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Nederlands Jeugd Instituut, Stichting School & Veiligheid en Escapevan deel. Het project Mensenhandel (niet) op school wordt betaald vanuit de opbrengst van 3FM Serious Request 2019.

Meer informatie: OSM@redcross.nl