KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Signaleren (en handelen) voor professionals

In deze basismodule 'Signaleren door professionals' wordt ingegaan op de (keten)aanpak mensenhandel. Deze module geeft inzicht in:

  • De algemene aanpak van mensenhandel
  • Professioneel handelen bij een vermoeden van mensenhandel – stappenplan
  • De meldroute
  • Aandachtspunten voor professioneel handelen (beroepsgeheim; cliëntgerichte aanpak; botsende beroepsrollen)

Inhoud: uitgewerkte module, Kahoot (fact or fiction), opdrachten.
Download hier de Basismodule handelen voor professionals