KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Tilburg University: master Victimology and Criminal Justice

Tilburg University biedt een master 'Victimology and Criminal Justice' aan. In deze master wordt de positie van slachtoffers (waaronder die van mensenhandel) in de hedendaagse maatschappij vanuit allerlei wetenschappelijke invalshoeken bekeken.

Voor meer informatie over de master, klik hier

Leerstoel
Professor Conny Rijken bekleedt aldaar een leerstoel Human Trafficking and Globalization. Bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), dat deel uitmaakt van Tilburg Law School, richt Conny Rijken zich in het bijzonder op uitbuiting en andere schendingen van de mensenrechten in de context van mondiale migratie.

INTERVICT is een internationaal en interdisciplinair onderzoeksinstituut, opgericht in 2005, dat onderzoek doet naar juridische, sociale en psychologische implicaties van slachtofferschap. CoMensha heeft samen met INTERVICT onderzoek gedaan naar hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek en meer specifiek naar de discrepantie tussen hulpvraag en zorgaanbod. Geïnteresseerd in dit onderzoeksrapport? Klik hier.

Conny Rijken maakt deel uit van de Raad van Advies van CoMensha.