JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Train de Trainer: Preventie en signalering loverboyproblematiek

Merel van Groningen, zelf ervaringsdeskundige / slachtoffer van loverboys, verzorgt driedaagse 'Train de trainer' cursussen voor professionals die met jongeren werken. Zowel in het onderwijs, als in de jeugdzorg/hulpverlening. 
Merel biedt ook lesbrieven voor scholen aan.

Het Merelvangroningen-project is een erkende interventie omtrent het thema Loverboy, en is opgenomen in de gezamenlijke databank van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

De training is in samenwerking met de politie en is SKJ gecertificeerd.

Lees meer.