JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Wegwijzer Seksualiteit online voor primair en voortgezet onderwijs

Jongeren wisselen online seksueel getinte berichten, foto’s en/of filmpjes uit en tasten de grenzen af van wat kan en niet kan. Daarom is het belangrijk dat zij weten wat ze delen.

Problemen ontstaan wanneer seksueel getinte berichten, foto´s en video´s zonder toestemming worden gemaakt, gedeeld of doorgestuurd. Dit is ongewenste sexting of shame-sexting en is strafbaar.

Om misbruik van seksueel getint beeldmateriaal te voorkomen is er een wegwijzer Seksualiteit online gemaakt voor zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs.

In de wegwijzers staan advies, stappenplannen en meldpunten om deze ongewenste sexting of shame-sexting aan te pakken. Leraren, ouders en schoolteams die zich zorgen maken over de ongewenste verspreiding van seksueel getinte foto’s of filmpjes onder jongeren, kunnen gebruik maken van de wegwijzers.

De wegwijzer is gemaakt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij werkten hiervoor samen met Rutgers, Halt, het Expertisebureau Online Kindermisbruik en School & Veiligheid.