KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Verdiepingsopleiding Bestrijding mensenhandel

Deze vervolgopleiding is een waardevolle aanvulling voor professionals van onder andere de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, regionale en internationale hulporganisaties, gemeenten en advocatuur.

De opleiding is alleen toegankelijk voor alumni van de post-HBO Bestrijding Mensenhandel of de HBO-minor Aanpak Mensenhandel (Ede).

Voor meer informatie klik hier.