KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Onderwijsmodules voor (sociaal-juridisch) onderwijs

Op deze pagina worden hieronder gratis modules over mensenhandel aangeboden ten behoeve van (sociaal-juridisch) onderwijs in Nederland.

Het doel is om zoveel als mogelijk de (sociaal-juridische) professionals van de toekomst tijdens hun opleiding kennis te laten maken met mensenhandel, verschijningsvormen, hoe het te signaleren en wat te doen bij vermoedens van mensenhandel.

Een huis vol met Europese arbeidsmigranten: een overlast probleem of mogelijk een situatie van uitbuiting? Je signaleert wat je ziet op basis van wat je weet.

Gemeenteambtenaren, medewerkers van woningcorporaties, handhavers, toezichthouders, sociaal-juridische dienstverleners, medici. In menig beroep kan men geconfronteerd worden met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Door hier al tijdens de opleiding aandacht aan te besteden, zal in de toekomst mensenhandel beter worden gesignaleerd en actie ondernomen.

De modules zijn didactisch en in opzet hetzelfde gestructureerd. Ze kunnen afzonderlijk van elkaar en in samenhang worden gebruikt.
De modules zijn ontwikkeld door CoMensha en er wordt gebruik gemaakt van informatie van verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel.

Mail voor vragen over de inhoud van de modules: onderwijs@comensha.nl

Webpagina

Herkennen

In deze basismodule 'Herkennen (signaleren) mensenhandel' wordt ingegaan op het herkennen van mensenhandel. Deze module geeft: Inzicht in de signalen van de verschillende uitbuitingsvormen...

Webpagina

Ketenaanpak

In deze basismodule '(Keten)aanpak Mensenhandel' wordt ingegaan op de (keten)aanpak mensenhandel. Deze module geeft: Inzicht in de strafbaarstelling & vervolging van daders Bescherming van...

Webpagina

Signaleren door professionals

In deze basismodule 'Signaleren door professionals' wordt ingegaan op de (keten)aanpak mensenhandel. Deze module geeft inzicht in: De algemene aanpak van mensenhandel Professioneel handelen bij...