RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Definitie

Basismodule Definitie van mensenhandel
In deze basismodule wordt ingegaan op de definitie van mensenhandel:

 • Wanneer spreken we eigenlijk van mensenhandel?
 • Seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit, gedwongen bedelarij en gedwongen orgaanhandel zijn allemaal vormen van mensenhandel. Maar wat wordt er precies onder verstaan?
 • Hoe verschilt mensenhandel van mensensmokkel?
 • En hoe wijdverspreid is mensenhandel eigenlijk in Nederland?
 • Wie zijn de slachtoffers?

Inhoud: uitgewerkte module, inclusief Kahoot (Fact or Fiction) en twee opdrachten.
Download hier de Basismodule definitie mensenhandel 


Verdiepingsmodule het Nederlands prostitutiebeleid en mensenhandel
Deze verdiepende module bij de basismodule ‘Definitie van mensenhandel’ gaat in op:

 • Het prostitutiebeleid in Nederland;
 • Het effect hiervan op de omvang mensenhandel.

Daarnaast worden de verschillende visies in het prostitutie debat uitgelegd met een aantal stellingen.

Inhoud: uitgewerkte module met een opdracht
Download hier de Verdiepingsmodule Prostitutie en mensenhandel


Verdiepingsmodule Arbeidsuitbuiting
Deze verdiepende module bij de basismodule ‘Definitie van mensenhandel’ gaat in op:

 • De definitie van arbeidsuitbuiting
 • De aard en omvang van arbeidsuitbuiting in Nederland
 • De vervolging van de daders
 • De slachtoffers van arbeidsuitbuiting
 • Het grijze gebied tussen arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling/slecht werkgeverschap en de gevolgen ervan.

Inhoud: uitgewerkte module, inclusief Kahoot (fact or fiction) en opdrachten.
Download hier de Verdiepingsmodule arbeidsuitbuiting


Verdiepingsmodule Artikel 273f Sr
Deze verdiepende module bij de basismodule ‘Definitie van mensenhandel’ gaat uitgebreid in op artikel 273f Sr:

 • Hoe is dit wetsartikel ontstaan?
 • Op welke wijze is het opgebouwd?
 • Wat wordt er bedoeld met de verschillende (sub) leden en welke jurisprudentie is hierbij toonaangevend?


Inhoud: uitgewerkte module.
Download hier de Verdiepingsmodule Artikel 273f Sr