JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Herkennen

In deze basismodule 'Herkennen (signaleren) mensenhandel' wordt ingegaan op het herkennen van mensenhandel. Deze module geeft:

  • Inzicht in de signalen van de verschillende uitbuitingsvormen (seksuele uitbuiting, (overige) arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit, gedwongen bedelarij en gedwongen orgaanhandel)
  • Hoe die signalen actief kunnen worden herkend
  • Wat de rol van signaleren is als toekomstig professional

Inhoud: uitgewerkte module, Kahoot (fact or fiction), opdrachten.
Download hier de Basismodule signaleren mensenhandel