KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Herkennen

In deze basismodule 'Herkennen (signaleren) mensenhandel' wordt ingegaan op het herkennen van mensenhandel. Deze module geeft:

  • Inzicht in de signalen van de verschillende uitbuitingsvormen (seksuele uitbuiting, (overige) arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit, gedwongen bedelarij en gedwongen orgaanhandel)
  • Hoe die signalen actief kunnen worden herkend
  • Wat de rol van signaleren is als toekomstig professional

Inhoud: uitgewerkte module, Kahoot (fact or fiction), opdrachten.
Download hier de Basismodule signaleren mensenhandel