LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Ketenaanpak

In deze basismodule '(Keten)aanpak Mensenhandel' wordt ingegaan op de (keten)aanpak mensenhandel. Deze module geeft:

  • Inzicht in de strafbaarstelling & vervolging van daders
  • Bescherming van slachtoffers
  • Voorkomen/tegengaan van mensenhandel en samenwerking hierin met relevante partners (nationaal en internationaal)

In de samenwerking in de aanpak tegen mensenhandel staat de programmatische aanpak mensenhandel (het barrière model) centraal. Deze wordt toegelicht waarna de voornaamste ketenpartners in de aanpak mensenhandel en hun rol worden beschreven.

Inhoud: uitgewerkte module, Kahoot (fact or fiction), opdrachten.
Download hier de Basismodule (keten)aanpak mensenhandel