RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Merel van Groningen - Train de Trainer: Preventie en signalering loverboyproblematiek

Het Merel van Groningen-project is een compleet themapakket over loverboyproblematiek. Het themapakket is gericht op voorlichting en preventie. Jongeren leren wat een loverboy is, hoe een loverboy te werk gaat en wat de impact is op slachtoffers. Daarnaast krijgen jongeren inzicht in de risico’s van hun eigen relationeel en seksueel gedrag, de risico’s van social media en leren zij hierin hun grenzen kennen en aangeven. Na het doorlopen van het themapakket weten jongeren wat ze kunnen doen als ze geconfronteerd worden met een (mogelijke) loverboy. Het themapakket behandelt tevens thema’s als grooming en sexting.

Het project komt voort vanuit de ervaringen van Merel van Groningen. Zij werd als jongere zelf slachtoffer van een loverboy en wil helpen voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Aan de hand van het verhaal van Merel en een gevarieerd interactief themapakket krijgen jongeren voorlichting en ontdekken zij of ze zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of risico lopen om slachtoffer te worden van een loverboy.  Het themapakket kan ingezet worden bij scholen en jeugdhulporganisaties.

Doelgroep

Het Merel van Groningen-project is ontwikkeld voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Het themapakket kan aangeboden worden binnen alle vormen van onderwijs en binnen jeugdhulporganisaties. Het is geschikt voor zowel jongens als meisjes.

Doel

Het hoofddoel van het project is de preventie van loverboyproblematiek onder jongeren, door kennis en inzicht onder jongeren te vergroten met behulp van het themapakket.

Het Merelvangroningen-project is een erkende interventie omtrent het thema Loverboy, en is opgenomen in de gezamenlijke databank van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

De training is in samenwerking met de politie en is SKJ gecertificeerd.

Lees meer.