KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Opsporingsdiensten

De Nationale Politie (NP), koninklijke Marechaussee (kMar) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) komen in aanraking met mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

Opsporingsdiensten zijn er voor de opsporing en hulpverleners voor de zorg.... Maar het is goed als opsporing en zorg dichter bij elkaar worden gebracht, zodat iedereen weet wat elkaars rol is. Daarnaast heeft de opsporing een verplichting om te melden bij CoMensha als er signalen zijn van mensenhandel. 

Werk je op straat of op het bureau? Wat moet je dan doen als je geconfronteerd wordt met signalen van mensenhandel? Onderstaand de trainingen over het signaleren en aanpakken van mensenhandel voor de opsporing.

Je kunt ook een algemene training over mensenhandel volgen die gegeven wordt aan meerdere doelgroepen.

Ontbreekt er relevant lesmateriaal? Laat het CoMensha weten via mensenhandelacademy@comensha.nl

Webpagina

Criminaliteitspreventie

Bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zijn diverse handleidingen en handreikingen voor opsporingsdiensten beschikbaar op het gebied van identificatie slachtoffers van...

Webpagina

Politieacademie: opleidingen inzake mensenhandel

Prostitutie en Mensenhandel zijn thema's die regelmatig in de belangstelling staan. Ook justitie en de politie krijgen volop met deze onderwerpen te maken en hebben dit thema hoog op hun...

Webpagina

Politieacademie: web app over mensenhandel

De Politieacademie heeft web apps beschikbaar, waaronder een app over Mensenhandel. Bepaalde informatie is alleen in te zien na inloggen op Politie Extranet. Ga hier naar de webapp over Mensenhandel