KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Politieacademie: Zicht op mensenhandel

Prostitutie en Mensenhandel zijn thema's die regelmatig in de belangstelling staan. Ook justitie en de politie krijgen volop met deze onderwerpen te maken en hebben dit thema hoog op hun prioriteitenlijst staan. Veelal is er een verweving in eerste aanleg van bestuursrecht en strafrecht.

De training Zicht op mensenhandel geeft je als opsporingsambtenaar meer inzicht in en reikt je tools aan die wetgeving biedt om signalen van mensenhandel te herkennen.

Je leert de gehele keten in het bestuursrechtelijke-, opsporings- en vervolgingsonderzoek kennen met daarin de mogelijkheden, rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er aandacht voor de positie en problematiek van het slachtoffer en het wetsartikel 273f.

Kijk voor meer informatie op de site van de politieacademie.