RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Training, opleiding, workshops etc. algemeen

Er zijn meerdere ketenpartners / organisaties die algemene trainingen verzorgen over mensenhandel en voor allerlei ketenpartners gelden. Onderstaand een overzicht van de trainingen die nu bij CoMensha bekend zijn. 

Ontbreekt er een relevante opleiding op het gebied van mensenhandel? Laat het ons weten, dan kunnen we deze opnemen in de Mensenhandel Academy.
Bel (033) 448 11 86 op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur of mail naar mensenhandelacademy@comensha.nl

Webpagina

Barrieremodellen

Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft het CCV een aantal barrièremodellen ontwikkeld waarin stap voor stap duidelijk wordt welke barrières opgeworpen kunnen worden tegen...

Webpagina

CoMensha, algemene training

CoMensha verzorgt regelmatig trainingen en voorlichting (op maat) over mensenhandel. Zo geven wij trainingen aan opsporingsdiensten, gemeenten, COA, hulpverlenende instanties en voorlichting aan...

Webpagina

EMP / Lumens, algemene training

Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugdprostitutie (EMP) van Lumens biedt een driedaagse training aan over mensenhandel. Deze training geeft elke professional de broodnodige basiskennis over...

Webpagina

FairWork, algemene training

FairWork Academie verzorgt voorlichting en trainingen over mensenhandel. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Moviera, Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades,...

Webpagina

Fier, algemene training

De Fier Academy is het scholings- en voorlichtingsinstituut van Fier en wil kennis en expertise bevorderen van professionals op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Denk daarbij...

Webpagina

Moviera, algemene training

Moviera biedt opvang en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Het expertisecentrum van Moviera biedt onder andere op het thema mensenhandel...

Webpagina

Onderwijsmodules

Via deze Mensenhandel Academy krijg je gratis modules over mensenhandel aangeboden ten behoeve van (sociaal-juridisch) onderwijs in Nederland. Het doel is om zoveel als mogelijk de...

Webpagina

PHIT, resultaten publicaties van Europees onderzoek

Het Europese project ‘ Psychological Health Impact on THB for sexual exploitation on female victims (PHIT)’ heeft onderzoek gedaan naar de fysieke en mentale impact van seksuele uitbuiting op...

Webpagina

Post-hbo opleiding door CHE / MetaStory

Professionals kunnen een mulitidisciplinaire post-hbo Bestrijding Mensenhandel volgen. De opleiding is opgezet door Tamme de Leur en zijn team van MetaStory en wordt vooralsnog 2 x per jaar...

Webpagina

SHOP-DenHaag: Webinars voor Professionals

Shop Den Haag is het expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. Shop verbetert de positie van (ex)sekswerkers en slachtoffers...