RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Onderwijsmodules voor (sociaal-juridische) professionals

Via deze Mensenhandel Academy krijg je gratis modules over mensenhandel aangeboden ten behoeve van (sociaal-juridisch) onderwijs in Nederland. 

Het doel is om zoveel als mogelijk de (sociaal-juridische) professionals van de toekomst tijdens hun opleiding kennis te laten maken met mensenhandel, verschijningsvormen, hoe het te signaleren en wat te doen bij vermoedens van mensenhandel.

In menig beroep kan men geconfronteerd worden met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Denk aan gemeenteambtenaren, medewerkers van woningcorporaties, handhavers, toezichthouders, sociaal-juridische dienstverleners, medici.

Door hier al tijdens de opleiding aandacht aan te besteden, zal in de toekomst mensenhandel beter worden gesignaleerd en actie ondernomen. 

Klik hier om naar de onderwijsmodules te gaan.