KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Social Map of European countries by La Strada International

De Europese sociale kaart geeft een overzicht van Europese landen die trainingen verzorgen op het gebied van Mensenhandel. Deze kaart is toegankelijk zijn voor slachtoffers van mensenhandel uit dat Europese land maar ook voor slachtoffers uit andere landen. Daarnaast biedt het ook overige voorzieningen en contactgegevens. De sociale kaart is een co-productie van La Strada International met CoMensha. Regelmatig wordt deze kaart geupdated. 

The European social map provides an overview of European countries that provide training in the field of human trafficking. This card is accessible to victims of human trafficking from that European country but also to victims from other countries. In addition, it also offers other facilities and contact details. The social map is a co-production of La Strada International with CoMensha. This map is regularly updated.