RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Trainingen van FairWork

FairWork Academie verzorgt voorlichting en trainingen over mensenhandel. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Moviera, Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Koninklijke Marechaussee en de politie. De FairWork Academie traint ook internationaal.

Kijk voor het trainingsaanbod op de speciale site van FairWork.