KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Trainingen van FairWork

FairWork Academie verzorgt voorlichting en trainingen over mensenhandel. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Moviera, Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Koninklijke Marechaussee en de politie. De FairWork Academie traint ook internationaal.

Kijk voor het trainingsaanbod op de speciale site van FairWork.