KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Trainingen Sterk Huis

Sterk Huis helpt mensen bij een lastige of bedreigende (thuis) situatie. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of seksueel misbruik.

De Steeds Sterker Academie biedt onder andere trainingen aan voor professionals op het gebied van traumasensitief werken met kinderen en jongeren (SKJ geaccrediteerd) en op het gebied van huwelijksdwang en eergerelateerd geweld: trainingen waarmee de professional ook slachtoffers van mensenhandel kan bijstaan.

Klik hier voor meer info.