KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Factsheets voor professionals

In 2018 heeft CoMensha samengewerkt met meer dan vijftig andere organisaties om een reeks factsheets te publiceren over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling die onder de Meldcode vallen.

In het kader van dit project zijn er ook drie factsheets gepubliceerd die zorgverleners kunnen gebruiken om te leren hoe je mensenhandel kan signaleren en hoe je kan omgaan met signalen: