KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Handreiking Signalering Mensenhandel door SOAids

Gezondheidsprofessionals in het veld komen signalen van mensenhandel tegen. Dat betekent nog niet dat elk signaal per definitie de persoon hoeft te labelen als slachtoffer. Mensenhandel herkennen is complex. 
Zo staat de vertrouwensrelatie met de cliënt svoorop. Maar als je ziet dat de cliënt signalen toont van mensenhandel en er gebeurt niets mee, dan wordt ook een ongezonde situatie in stand gehouden.

Samen met verschillende experts, waaronder FairWork en CoMensha, is door SOAids gewerkt aan een handreiking, een document ter ondersteuning van de afwegingen van de zorgprofessional. Dit is de laatste versie uit 2018.

Klik hier voor de Handreiking Signalering Mensenhandel .