KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Handreiking Signalering Mensenhandel door SOAids

Gezondheidsprofessionals in het veld komen signalen van mensenhandel tegen. Dat betekent nog niet dat elk signaal per definitie de persoon hoeft te labelen als slachtoffer. Mensenhandel herkennen is complex. 
Zo staat de vertrouwensrelatie met de cliënt svoorop. Maar als je ziet dat de cliënt signalen toont van mensenhandel en er gebeurt niets mee, dan wordt ook een ongezonde situatie in stand gehouden.

Samen met verschillende experts is door SOAids gewerkt aan een handreiking, een document ter ondersteuning van de afwegingen van de zorgprofessional. Dit is de laatste versie uit 2018.

Klik hier voor de Handreiking Signalering Mensenhandel .