JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Meldcode voor zorgverleners

De gangbare methode voor professionals in Nederland om geweld te signaleren, slachtoffers te ondersteunen, en het geweld eventueel te melden, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Deze Meldcode bestaat uit 5 stappen die je als professional kan volgen wanneer je vermoedt dat iemand een slachtoffer van geweld is.

Kadera heeft de verbeterde meldcode verwerkt in de door hen ontwikkelde signalenkaart waardoor je heel snel kunt zien wat het afwegingskader is en welk meldmogelijkheden er zijn. Klik hier.

Impliciet is mensenhandel al onderdeel van de Meldcode: volgens de definities van kindermishandeling en huiselijk geweld, vallen alle vormen van mensenhandel van kinderen onder de 18 jaar en 68% van alle mensenhandel onder volwassenen al onder de Meldcode (bij 68% van alle gevallen van mensenhandel zijn mensenhandelaren familieleden/vrienden/partners/bekenden, waarmee het geweld valt onder de definitie van huiselijk geweld, wat zegt dat een dader uit ‘huiselijke kring’ moet komen).

In overleg met beroepsverenigingen in de gezondheidszorg, zoals de KNMG, is nu afgesproken om mensenhandel ook expliciet op te nemen in de Meldcode, waarmee het advies van het BNRM wordt opgevolgd (zie de 10e rapportage van het BNRM, hoofdstuk 4).