CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel

Nieuwsbrief september 2018

 
 
   

Ina Hut: Uitkomsten systeemanalyse aanpak mensenhandel meegenomen in plan van aanpak regering

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Vanuit het regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” uit 2017 zet het Kabinet stevig in op de bestrijding van mensenhandel. Hiermee wordt een intensivering van de aanpak van mensenhandel beoogd. En daar ben ik blij mee! Het is goed dat er wordt ingezet op... Meer
 
 
   

Meld je aan voor ons seminar op 26 september a.s. te Nieuwspoort

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
LET OP: Aanmelden voor het seminar is helaas niet meer mogelijk. Je kunt wel een mail sturen naar communicatie@comensha.nl en dan zetten we je op een wachtlijst. Bij eventuele afmeldingen zullen we je dan laten weten dat je alsnog deel kunt nemen op 26... Meer
 
 
   

Ketenpartners van CoMensha ontvangen Het beeld van 2017

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
‘Het beeld van 2017’ van CoMensha is verschenen. Wij hebben ons jaarbeeld eind augustus met gepaste trots naar onze ketenpartners gestuurd. In ons jaarbeeld presenteren we de aard en omvang van mensenhandel in Nederland over het jaar 2017 én gaan in op... Meer
 
 
   

Uitrol zorgcoördinatie gemeente en signalering mensenhandel medische sector dankzij financiering VWS

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Dankzij extra subsidiegelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kan CoMensha een tweetal nieuwe projecten opstarten om mensenhandel aan te pakken. Het betreft een project voor de uitrol van zorgcoördinatie bij gemeenten in... Meer
 
 
   

Mark Harbers betrekt uitkomsten systeemanalyse in pva mensenhandel

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Staatssecretaris Mark Harbers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Plan van Aanpak Mensenhandel. In zijn brief van 31 augustus jl. meldt hij dat hij het initiatief van CoMensha om, onder... Meer
 
 
   

#OpenJeOgen in september op de Grote Markt te Almere Stad

WOENSDAG 29 AUG 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Onze fototentoonstelling ‘Open je ogen voor mensenhandel’ is in de maand september te zien op de Grote Markt in Almere Stad. Op woensdagmiddag 5 september 17.30 uur is de officiële opening door Loes Ypma, wethouder van Almere, en Ina Hut,... Meer
 
 
   

Meld je cliënten aan voor de Jaarlijkse Ontmoetingsdag

WOENSDAG 1 AUG 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Op woensdag 10 oktober aanstaande organiseert CoMensha wederom de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen. De aanmeldperiode is gestart op 1 augustus jl. en loopt tot woensdag 19 september a.s. Meer
 
 
   

JenV verhoogt aantal bedden bij COSM

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
CoMensha is blij met het besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (eind juli) om het aantal bedden bij de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) te verhogen met 15%. Het komt neer op een totaal van acht bedden die naar rato... Meer
 
 
   

Mensenhandel gaat over landsgrenzen

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom nemen we actief deel aan internationale netwerken, delen we ervaringen, ideeën en best practices met hen en leveren we input aan buitenlandse overheden, NGO’s en allianties om mensenhandel te bestrijden. Zo zijn... Meer
 
 
   

SOM-ZoCo: Expertmeeting over jongensprostitutie en mensenhandel

DONDERDAG 12 JUL 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Op maandag 18 juni jl. vond de expertmeeting plaats met de leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en de Zorgcoördinatoren (ZoCo) over jongensprostitutie en mensenhandel. Het doel van de dag was om enerzijds ervaringen uit te wisselen over wat er... Meer
 
 
   

Conferentie over arbeidsuitbuiting in Polen, Bulgarije en Roemenië

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Op vrijdag 28 september organiseert La Strada International, het Europese NGO-netwerk waar CoMensha lid van is, van 9.00 tot 17.00 uur een conferentie over arbeidsuitbuiting in Polen, Bulgarije en Roemenië in Amsterdam. Experts uit deze drie landen en uit... Meer
 
 
   

3e Platform Regionale Meldpunten loverboyproblematiek/Jeugdprostitutie

MAANDAG 18 JUN 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Op 31 mei jl. vond alweer de derde Platformbijeenkomst Regionale Meldpunten loverboyproblematiek/binnenlandse mensenhandel/jeugdprostitutie plaats in Amersfoort. Twintig enthousiaste en betrokken professionals die allen werkzaam zijn in de ketenaanpak van... Meer
 
 
   

Schadefonds Geweldsmisdrijven slachtoffers van mensenhandel: al ruim dertig aanvragen

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Per 1 januari 2018 is bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven de pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van start gegaan. De subcommissie slachtofferschap mensenhandel heeft inmiddels ruim dertig aanvragen ontvangen. Meer
 
 
   

TIP-rapport positief over Nederland, maar plaatst ook kritische kanttekeningen

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Eind juni is het gezaghebbende Trafficking in Persons Report (TIP) verschenen. Dit rapport wordt jaarlijks opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en beoordeelt landen op de wijze waarop zij hun aanpak van mensenhandel vormgeven. Het... Meer
 
 
   

Herken de signalen van mensenhandel

WOENSDAG 7 MAR 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Om zoveel mogelijk mensen te informeren over mensenhandel heeft CoMensha met het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een paar maanden geleden een e-learning module gemaakt die voor iedereen toegankelijk is.... Meer
 
 
   

Voorlichting over mensenhandel aan Jeugdzorginstellingen

VRIJDAG 18 MEI 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Mensenhandel in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is niet iets waar je gelijk aan denkt, maar het komt helaas toch veel voor. Elk jaar krijgen wij zo’n 200 minderjarige (mogelijke) slachtoffers aangemeld. In Nederland… CoMensha kan... Meer
 
 
   

Personeelsnieuws - september 2018

WOENSDAG 5 SEP 2018

  Twitter Facebook LinkedIn
Nadat hij al sinds 2009 heeft samengewerkt met CoMensha voor zijn promotie, werkt Rik Viergever sinds juni vorig jaar bij CoMensha. Sinds 1 juli jl. vervult Rik de rol van projectleider en houdt zich o.a. bezig met de uitrol van een landelijk dekkend netwerk... Meer
 
 

Nee, ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen.