CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel

Nieuwsbrief april 2014

 
 
  Lees de nieuwsbrief online  
 
 
   

Nieuw cliëntregistratiesysteem

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
De Postcode Loterij is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Sinds 1989 werd er, dankzij 2,4 miljoen deelnemers, ruim 3,8 miljard euro geschonken aan 89 organisaties die zich inzetten voor de bescherming van mens en natuur. Meer
 
 
   

Zorgcoördinatorendag 2014

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
Jaarlijks organiseert CoMensha een zorgcoördinatorendag voor medewerkers van opvanginstellingen, zorg- en regiocoördinatoren en belangstellenden. Dit jaar is het onderwerp: "Zonder papieren, maar niet zonder mogelijkheden". Meer
 
 
   

Ontmoetingsdag FairWork & CoMensha

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
--- ARCHIEF 2014 --- Houd dinsdag 3 juni vrij in je agenda, want de jaarlijkse FairWork & CoMensha Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel komt er weer aan! Meer
 
 
   

Nationaal verwijsmechanisme

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
Een nationaal verwijzingssysteem is - kort gezegd - een wegwijzer of raamwerk waarin is aangegeven hoe de verschillende ketenpartners van zowel de zijde van de overheid, als van de zijde van maatschappelijke organisaties handelen om slachtoffers van... Meer
 
 
   

Project Safe Return

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
In het project van de Federatie Opvang Safe Return for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violencewithout or with an Uncertain Residence Permit wordt een aanvullende methodiek voor hulpverleners die werken met buitenlandse slachtoffers van... Meer
 
 
   

Mensenhandelweb

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) lanceerde op 14 maart 2014 www.mensenhandelweb.nl, een kennisdatabank over mensenhandel. In deze databank wordt alle kennis en expertise op het gebied van mensenhandel gebundeld. Meer
 
 
   

Novelle

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 5 maart 2014 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een gewijzigd voorstel van wet (novelle) regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche naar de Tweede Kamer. Meer
 
 
   

Strafbaarstelling illegaliteit

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hoeven niet meer bang te zijn dat ze een boete krijgen. De regeringspartijen PvdA en VVD trekken hun plan in om illegaliteit strafbaar te stellen. Meer
 
 
   

Task Force verstevigt en verbreedt aanpak tegen mensenhandel

MAANDAG 14 APR 2014

  Facebook Twitter LinkedIn
De Task Force Mensenhandel gaat de komende drie jaar de strijd tegen mensenhandel verder verstevigen en verbreden. Het gaat hierbij zoal om de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie. Meer
 
 

Nee, ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen.