CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel

Nieuwsbrief 2016-1

 
 
   

Column Ina Hut-Vluchtelingen, mensensmokkel en mensenhandel

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
Over de hele wereld leiden vervolging, conflicten, mensenrechtenschendingen tot miljoenen ontheemden. Ruim 60 miljoen mensen zijn op de vlucht. Nooit eerder waren het er zoveel. Meer
 
 
   

30-jarig bestaan CoMensha

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha bestaat dit jaar 30 jaar! Al 30 jaar brengen wij slachtoffers van mensenhandel in beeld en zetten wij ons in voor een beter leven voor slachtoffers. Hierbij staan mensenrechten centraal. Meer
 
 
   

Even voorstellen…

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
Nick, consulent aanpak mensenhandel: "De missie van CoMensha – het streven naar een wereld waarin mensenhandel tot het verleden behoort - vind ik prikkelend, nobel en uniek. Dit vormde voor mij een belangrijke reden om voor CoMensha aan de slag te gaan en... Meer
 
 
   

Onderzoeksstagiair Simone - het slachtoffer centraal

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
In februari is Simone begonnen aan haar onderzoeksstage bij CoMensha. Vanuit haar studie Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zij een half jaar vrije ruimte om naast haar scriptie iets anders te kunnen doen. Om deze vrije ruimte in te... Meer
 
 
   

CoMensha opent ‘24/7 meldlijn mensenhandel’

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha start in juni met de pilot '24/7 meldlijn mensenhandel' zodat CoMensha in noodsituaties 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Meer
 
 
   

Evaluatieonderzoek CoMensha onder ketenpartners

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Annelies Dijkzeul van de Kwink Groep een evaluatieonderzoek onder ketenpartners van CoMensha uitgevoerd. De evaluatie is in februari 2016 afgerond. Meer
 
 
   

Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM)

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
Het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) is een overleg van maatschappelijke (zorg)instellingen die een groot deel van de slachtoffers mensenhandel opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartigingsfunctie vervullen. CoMensha is voorzitter... Meer
 
 
   

Zorgcoördinatoren

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
Ook dit jaar faciliteert CoMensha een platform voor de zorgcoördinatoren mensenhandel waarin zij elkaar kunnen ontmoeten en belangrijke zaken met elkaar kunnen bespreken. Er zijn diverse overleggen voor 2016 ingepland. De aftrap is afgelopen maart geweest.... Meer
 
 
   

COSM Themadag

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
Op donderdag 21 april organiseert CoMensha opnieuw een themadag ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de COSM. De Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel biedt slachtoffers van mensenhandel een veilige opvangplek zodat... Meer
 
 
   

Opleidingen en trainingen CoMensha

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha verzorgt opleidingen en trainingen voor ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, het COA, de Politieacademie, hulpverleners en zorgcoördinatoren. Wij bieden ook opleidingen en trainingen op maat. Meer
 
 
   

AMIF aanvragen

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
Eind februari is een tweetal subsidieaanvragen ingediend bij het AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) voor projecten waarin CoMensha partner is. Meer
 
 
   

CoMensha in het Organiserend Comité EU- voorzitterschap

VRIJDAG 15 APR 2016

  Facebook Twitter LinkedIn
De aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting is in veel EU-landen minder ver ontwikkeld dan de aanpak van mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting. Reden voor Nederland om arbeidsuitbuiting als één van de zes belangrijkste onderwerpen... Meer
 
 

Nee, ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen.