CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel

Nieuwsbrief november 2013

 
 
  Lees de nieuwsbrief online  
 
 
   

De Postcodeloterij aan het woord

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
De Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989 werd er, dankzij 2,4 miljoen deelnemers, ruim 3,8 miljard euro geschonken aan 89 organisaties die zich inzetten voor de bescherming van mens en natuur. Meer
 
 
   

Het nieuwe gezicht van CoMensha

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha heeft een vernieuwde website en een nieuw logo! De nieuwe website kenmerkt zich door een moderne vormgeving, duidelijke structuur, heldere navigatie en veel nieuwe mogelijkheden. Op de website is informatie over de zorg, hulpverlening en opvang van... Meer
 
 
   

Naar een nieuw registratiesysteem

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha gebruikt al tien jaar een geautomatiseerd systeem voor het registreren van slachtoffers mensenhandel. Ook de coördinatie van de opvang van de slachtoffers wordt hierin opgenomen. Meer
 
 
   

Symposium compensatie voor slachtoffers van mensenhandel

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 10 oktober 2013 hebben CoMensha en FairWork een symposium georganiseerd met als thema 'Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel'. Meer dan 100 deelnemers afkomstig van de ISZW, politie, OM, ministeries en opvanginstellingen kwamen samen in de grote... Meer
 
 
   

Nationaal Verwijsmechanisme

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
In haar negende rapportage doet de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een aanbeveling aan de minister van Veiligheid en Justitie om zorg te dragen voor de ontwikkeling van een nationaal verwijsmechanisme ter bescherming van... Meer
 
 
   

Zorg- en regiocoördinatie

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
In een aantal regio's in Nederland, veelal verbonden aan opvanginstellingen, zijn enkele zorg- en regiocoördinatoren mensenhandel aan het werk. CoMensha werkt dagelijks met deze coördinatoren samen om opvang te regelen, registratiegegevens compleet te maken,... Meer
 
 
   

Datacollectie versus dataprotectie

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
Een van de kerntaken van CoMensha is het verzamelen van registratiegegevens van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Voor het mogen verzamelen van registratiegegevens gelden wettelijke eisen. Meer
 
 
   

6e Europese dag tegen mensenhandel

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
De Europese Unie heeft 18 oktober uitgeroepen tot Dag tegen Mensenhandel. CoMensha is hier blij mee. Er is helaas nog alle reden om aandacht te besteden aan de gevolgen van mensenhandel. Meer
 
 
   

Minister informeert de Tweede Kamer

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
Recentelijk heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over een aantal zaken geïnformeerd. De beleidsreacties zijn op 31 oktober 2013 in de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg mensenhandel en prostitutie besproken. Meer
 
 
   

Opnemen aangifte van mensenhandel

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha wordt regelmatig gebeld door hulpverleners en advocaten dat niet altijd alle slachtoffers van mensenhandel in staat gesteld worden om aangifte te doen. Wij hebben uitgezocht hoe dit nu precies zit. Kort gezegd komt het erop neer dat een... Meer
 
 
   

Eerste Kamer akkoord met implementatie Richtlijn

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
Na een plenair debat heeft de Eerste Kamer op 5 november jl. ingestemd met het wetsvoorstel om de EU-mensenhandelrichtlijn te implementeren. De minister van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. Meer
 
 
   

Project Safe Return

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
In mei van dit jaar is het project 'Safe Return for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence without or with an Uncertain Residence Permit' van start gegaan. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en onder... Meer
 
 
   

CoMensha 2012 in vogelvlucht

DONDERDAG 21 NOV 2013

  Facebook Twitter LinkedIn
Wist u dat CoMensha in 2012: • 1711 aanmeldingen heeft gehad van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Dat is een toename van 40%. • Intensiever is gaan samenwerken met de KMar wat heeft geleid tot meer aanmeldingen. • Voor 274 slachtoffers van... Meer
 
 

Nee, ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen.