JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Onze helpdesk

De landelijke helpdesk van CoMensha is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. Je kunt bij ons terecht voor:

  • de registratie van (vermoedelijke) slachtoffers;
  • coördinatie van de eerste opvang, zorg en hulpverlening van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel , waaronder de mogelijkheid tot rechtstreekse plaatsing in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en Opvang voor slachtoffers van Mensenhandel met Multiproblematiek (OMM); 
  • en advisering;

Wij adviseren met name onze ketenpartners, zoals hulpverleners, zorg- en opvanginstellingen, opsporingsdiensten, overheid, advocaten en asielzoekerscentra. Wij beantwoorden juridische vragen over o.a. verblijfsvergunningen, het doen van aangifte, de bedenktijd, inschrijven bij de gemeente en het aanvragen van uitkeringen.
We geven advies over rechten en plichten van slachtoffers. Ook vragen over opvang, specialistische zorg, hulpverlening en ambulante begeleiding kunnen worden gesteld. Waar nodig verwijzen wij door naar de juiste instanties en koppelen (mogelijke) slachtoffers aan de juiste (opvang)organisaties.

Onze helpdesk is telefonisch te bereiken via (033) 448 11 86 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Joyce, Pinky, Sanne en Diede staan je graag te woord. Zij werken in wisselende diensten van twee personen.

Buiten de bereikbaarheidstijden kun je altijd de voicemail inspreken of een mail sturen, info@comensha.nl. De vraag wordt dan z.s.m., vaak de eerstvolgende werkdag, opgepakt.

Bij urgente zaken voor opvang van slachtoffers van mensenhandel in de avond, nacht en in het weekend, schakelt de politie conform protocol rechtstreeks met de crisisopvang. Daarmee is acute hulp aan slachtoffers van mensenhandel gewaarborgd.