JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Adviseren

Wij adviseren onder andere over de aanpak mensenhandel, mogelijke slachtoffers, speciale opvang voor slachtoffers, juridische zaken, registratie etc. Wij benaderen partners ook zelf als wij knelpunten signalering en stellen alternatieven of verbeteringen voor. De mensenrechten staan centraal in onze werkwijze en wij verzetten ons tegen beleid dat mensenrechten schaadt.

CoMensha werkt actief mee aan onderzoek, schaduwrapportages en monitoring van de uitvoering en implementatie van internationale verdragen. De politiek, overheden en andere organisaties vragen CoMensha regelmatig aan de vergadertafel om samen oplossingen te zoeken voor het Nederlandse mensenhandelbeleid. We streven ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving en initiatieven over opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.