KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Hervatting Werkgroep B8 advocaten in nieuwe vorm

Op 24 mei a.s. organiseert CoMensha, samen met de Raad voor Rechtsbijstand en het Rode Kruis, de eerste B8/mensenhandel-werkgroep voor advocaten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de nieuwe IND-werkinstructies mensenhandel. Ook zal er volop ruimte zijn om casuïstiek te bespreken. 

Advocaten kunnen zich aanmelden èn thema's voor volgende bijeenkomsten aandragen door een mail te sturen naar advocatuur@comensha.nl