RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Proeftuin aangiftebereidheid CKM

De proeftuin aangiftebereidheid is van start!

In 2018 heeft het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onderzoek gedaan naar de redenen waarom slachtoffers geen aangifte doen. Naar aanleiding van die resultaten heeft de politie opdracht gegeven tot het starten van een proeftuin: de proeftuin aangiftebereidheid. De proeftuin heeft tot doel om te verkennen welke interventies kunnen bijdragen aan het vergroten van de contactbereidheid tussen slachtoffers en politie en het versterken van opsporingsonderzoeken. Het CKM voert samen met de politie de projectleiding uit.

Vanaf 2018 zijn met vele partners uit de opsporingsketen, de advocatuur en hulpverlening ideeën uitgewisseld voor interventies en is de proeftuin vormgegeven. Sinds juni 2021 zijn alle interventies operationeel. De politie en het CKM verwachten in het najaar van 2022 de resultaten te presenteren.

De proeftuin bestaat uit deze interventies:

  1. De inzet van een recherchepsycholoog

De recherchepsycholoog wordt (waar mogelijk) ingezet bij het informatief gesprek en de aangifte. De recherchepsycholoog wordt ingezet wanneer sprake is van kwetsbaarheid van het slachtoffer en geeft advies over de manier van horen bij het informatief gesprek en bij een eventuele aangifte.

  1. Verhoor bij de rechter-commissaris

Er wordt een gespecialiseerde rechter-commissaris ingezet die kennis en kunde heeft van mensenhandel en/of ervaring heeft met het horen van kwetsbare getuigen. Daarnaast kan het verhoor plaatsvinden in een trauma-sensitieve verhoorsetting wanneer sprake is van een mate van kwetsbaarheid.

  1. Verkorten doorlooptijd

Onder leiding van het OM worden mogelijkheden verkend om de doorlooptijd van het strafproces te verkorten. Momenteel wordt verkend of binnen de opsporing kan worden gewerkt met een plan van aanpak waarin streeftermijnen worden vastgesteld.

  1. Inzet Veiligheidscoördinator (VC)

Er wordt een VC aangesteld in de regio Noord-Holland die zich richt op de (vroeg)bescherming van het slachtoffer, het vergroten van het vertrouwen in het strafproces en het voorkomen van secundaire victimisatie. De VC wordt binnen de proeftuin als onafhankelijk voorportaal van de politie en het openbaar ministerie gepositioneerd en heeft een adviserende rol richting de politie en het OM. De VC werkt nauw samen met andere partners, zoals de zorgcoördinator.

Oproep
Kom je in je dagelijkse praktijk opvallende juridische zaken tegen op het gebied van mensenhandel die in deze rubriek zouden passen? Een rechterlijke uitspraak, bijzondere casus of specifieke trends of knelpunten? Deel deze met ons! Mail ons je input op info@comensha.nl o.v.v. Juridische rubriek Mensenhandel