JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Werkinstructies mensenhandel IND

Werkinstructies mensenhandel IND

Sinds respectievelijk juli en oktober werkt de IND met twee nieuwe werkinstructies: 'Mensenhandel in asielzaken', over het herkennen van en omgaan met signalen mensenhandel in de asielprocedure, en 'Beoordeling aannemelijkheid mensenhandelrelaas' bij een aanvraag van de B9-vergunning (voortgezet verblijf op basis van slachtofferschap mensenhandel). Deze werkinstructies zijn terug te vinden op de website van de IND