RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Werkinstructies mensenhandel IND

Werkinstructies mensenhandel IND

Sinds respectievelijk juli en oktober werkt de IND met twee nieuwe werkinstructies: 'Mensenhandel in asielzaken', over het herkennen van en omgaan met signalen mensenhandel in de asielprocedure, en 'Beoordeling aannemelijkheid mensenhandelrelaas' bij een aanvraag van de B9-vergunning (voortgezet verblijf op basis van slachtofferschap mensenhandel). Deze werkinstructies zijn terug te vinden op de website van de IND