RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Wijziging asielprocedure

Met ingang van 25 juni 2021 zijn er wijzigingen in de asielprocedure. Eén van de wijzigingen is het vervallen van het eerste gehoor. In de oude situatie kreeg de asielzoeker in het aanmeldgehoor vragen over zijn of haar identiteit, nationaliteit en reisroute. Daarna kreeg de asielzoeker het eerste gehoor. In dit eerste gehoor kwamen dezelfde vragen aan bod maar werd er ook gevraagd naar de asielmotieven. Deze twee gehoren zijn samengevoegd in het aanmeldgehoor. Doel van de samenvoeging is om asielaanvragen efficiënter te behandelen. Er zijn nog een paar andere wijzigingen.

Lees hier meer.

Ketenpartners uiten hun zorgen over de samenvoeging. Zo heeft de asielzoeker geen rust- en voorbereidingstijd meer en is er geen mogelijkheid meer tot het spreken van een advocaat vóór het gehoor plaatsvindt. CoMensha deelt deze zorgen, er is nu immers minder ruimte om signalen mensenhandel in een vroeg stadium te herkennen. Zie ook de reactie van de Vereniging van Asieladvocaten- en Juristen Nederland (VAJN).

Oproep
Kom je in je dagelijkse praktijk opvallende juridische zaken tegen op het gebied van mensenhandel die in deze rubriek zouden passen? Een rechterlijke uitspraak, bijzondere casus of specifieke trends of knelpunten? Deel deze met ons! Mail ons je input op info@comensha.nl o.v.v. Juridische rubriek Mensenhandel