JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Registratie

CoMensha brengt aard en omvang van mensenhandel in beeld. CoMensha verzamelt gegevens over (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel voor o.a. de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De gegevens worden geanonimiseerd verstrekt.

Het gaat om informatie over bijvoorbeeld de sector van uitbuiting (seksueel, overige arbeid, gedwongen criminaliteit, orgaanhandel), het land van herkomst, leeftijd, geslacht en het totaal aantal geïdentificeerde slachtoffers. Deze gegevens worden gebruikt in rapportages, analyses en onderzoeken en wij brengen jaarlijks een verslag uit.

Om ervoor te zorgen dat een slachtoffer van mensenhandel de juiste opvang en hulpverlening krijgt, verzamelt CoMensha bij aanmelding informatie over de gesteldheid en achtergrond van de persoon.

CoMensha ontvangt deze gegevens van opsporingsdiensten zoals de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW (zij zijn verplicht te melden bij CoMensha) en opvanginstellingen en andere ketenpartners. Alle informatie wordt opgeslagen in een speciaal hiervoor ingerichte database die aangemeld is bij het College bescherming persoonsgegevens.

Een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel aanmelden? KLIK HIER !