JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Praktische zaken

Over de buitententoonstelling 

  • De afmeting van een trotter is 1.22 m x 2.74 m.  
  • Het betreft in totaal 16 trotters, de voorste en de laatste bevat informatie over de campagne en contactgegevens. 
  • De totale lengte van de tentoonstelling met de trotters achter elkaar opgesteld: 65 m. 
  • Er staat geen reclame op de borden.  

Kosten
Om de buitententoonstelling ‘Open Je Ogen voor mensenhandel' te laten reizen en mensenhandel in Nederland zichtbaar te maken en breder onder de aandacht te kunnen brengen bij het grote publiek benaderen we zoveel mogelijk gemeenten, provincies en andere geïnteresseerden. Veelal gaat het om een plaatsingsperiode van zo'n drie weken.

Aan plaatsing zijn echter wel kosten verbonden, zodat het plaatsen, de huur en het weer afbouwen van de tentoonstelling zijn gedekt. En wij vragen u ook om de kosten voor het aanvragen van een (eventueel) benodigde vergunning op u te nemen. CoMensha kan deze kosten als NGO zelf niet dragen. Wij hebben de realisatie van deze indrukwekkende bewustwordingscampagne voor mensenhandel reeds voor onze rekening genomen.   

Publiciteit
Naast de trotters met de portretten en verhalen, stelt CoMensha ook een digitale versie van de portretten beschikbaar die gedurende de plaatsing op schermen kan draaien bij uw gemeente/organisatie. Bovendien zijn er 100 fotokranten beschikbaar en ontvangt de huurder een digitale versie om gedurende de duur van plaatsing op eigen schermen te tonen..

Wanneer de fototentoonstelling doorgang vindt, stellen wij het op prijs bij de start van de tentoonstelling als u een openingsmoment, bijvoorbeeld een minisymposium, wilt organiseren over het onderwerp mensenhandel. CoMensha kan middels een presentatie nader ingaan op het onderwerp en het belang van samenwerking in de keten voor de aanpak van mensenhandel.  

Plaatje - Open je ogen compilatie

Wij willen graag met u verdere invulling geven aan de bewustwordingscampagne en de exposure en communicatie/publiciteit rondom de tentoonstelling te genereren etc. Daartoe is het prettig om dan rechtstreeks contact te hebben met de verantwoordelijke communicatieadviseur binnen uw organisatie. 

Contact
Contactpersoon bij CoMensha is Natasha Huiberts, communicatieadviseur | persvoorlichter, en zij is bereikbaar via (06) 44 94 43 42 en/of n.huiberts@comensha.nl