KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Over mensenhandel

In Nederland wordt onder mensenhandel verstaan: het rekruteren, vervoeren of huisvesten van een persoon met geweld, dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie (zoals bij minderjarigen en vluchtelingen), met als doel uitbuiting (iemands inkomen ontnemen of niet genoeg inkomen betalen).

Dit is een vereenvoudigde definitie; uitgebreidere definities zijn beschikbaar op de website van de Verenigde Naties.

De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan plaatsvinden in de seksindustrie, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Het gaat om dermate slechte arbeidsvoorwaarden dat mensenrechten in het geding zijn. Ook strafbaar als mensenhandel is het onder dwang rekruteren en vervoeren van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen. Of mensen dwingen / aanzetten tot het plegen van criminele handelingen met financieel gewin (criminele uitbuiting). Voorbeelden zijn de handel in drugs, diefstal of het snijden van henneptoppen.

  • Op basis van uw zoekvraag zijn geen resultaten gevonden