KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Missie & visie

Missie

Meewerken aan een wereld waar mensenhandel tot het verleden behoort, dat is onze missie.

We zijn een niet gouvernementele organisatie (NGO) die samenwerkt met anderen. Deze organisaties zijn (hoofd)verantwoordelijk voor de strijd tegen mensenhandel, de opsporing en vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers.
CoMensha faciliteert anderen door te registreren, met kennis, door te signaleren, te rapporteren, maar ook te agenderen en zo nodig tot actie aanzetten.

We zijn een autonome organisatie binnen een (inter)nationaal veld die een maatschappelijk belang dient, waarbij overheden en publiek alsook private partijen gebaat zijn.

Het slachtofferperspectief staat in al ons handelen centraal.

CoMensha heeft veel ervaring met en kennis te bieden op de terreinen van registratie, coördinatie van opvang, hulpverlening, ketensamenwerking, juridische trajecten en voorlichting. We hebben een coördinerende rol bij de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel, signaleren knelpunten en reiken oplossingen aan ten behoeve van de strijd tegen mensenhandel. Goede samenwerking en het verbinden van alle betrokken partijen en het delen van kennis staan centraal in ons deel van de effectieve aanpak van mensenhandel.

Visie
CoMensha neemt een unieke plek in Nederland in. Nergens anders zijn zo veel registratiegegevens te vinden. Maar we willen meer. We zijn geen passief centrum van data en feiten. Met onze kennis wordt mensenhandel actief bestreden en krijgen mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel, hulp en opvang.

CoMensha is een landelijk kennisplein waar overheden, ketenpartners, media en cliënten vanzelfsprekend gebruik van maken. Iedereen die er toe doet in de bestrijding van mensenhandel, komt naar dit plein. Want kennis, samenwerking en innovatie in de aanpak van mensenhandel wordt op dit kennisplein ontwikkeld en gedeeld.

Medewerkers bij CoMensha streven naar een rechtvaardige samenleving