KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Organisatie

CoMensha is een kleine organisatie met in totaal achttien medewerkers die zich inzetten tegen mensenhandel. De organisatie wordt geleid door directeur-bestuurder mevrouw drs. Ina (H.R.) Hut. Ina wordt ondersteund door Annelies van der Hoeven, directiesecretaresse.

Manager
mr. Brian Oedayrajsingh Varma is onze Manager en vormt samen met Ina Hut het MT. Brian stuurt de consulenten en adviseurs aanpak mensenhandel aan.

Helpdesk
CoMensha heeft een landelijke helpdesk, bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. Denk hierbij aan het aanmelden en de registratie van slachtoffers mensenhandel, het zoeken naar opvang en advies. Op onze helpdesk werken in totaal zeven medewerkers. Sandra, Noura, Erin, Joyce, Mariët, Lucy en Pinky werken in wisselende diensten van twee personen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur via (033) 448 11 86. Het mailadres is info[at]comensha.nl

Communicatie | Perscontacten
Bernette Venema is het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen op het gebied van communicatie. Pers kan voor vragen over het werk van CoMensha en interviewverzoeken contact opnemen met Bernette Venema, communicatieadviseur | persvoorlichter.

Analyse & rapportage
Omdat CoMensha inzicht geeft in de aard en omvang van mensenhandel, doen wij aan analyse en rapportage. Op basis van onze onderzoeken adviseren wij beleidsmakers en signaleren en agenderen we knelpunten. Bij dit onderdeel werken o.a. dr. Eefje de Volder en dr. Rik Viergever r.viergever [at] comensha.nl .

Financiën
Financiële vragen kunnen worden gesteld aan Steven Bessels BEc. Hij is bereikbaar via het algemeen nummer van CoMensha en/of via finance[at]comensha.nl. Naar dit mailadres kunnen ook eventuele facturen voor CoMensha worden gestuurd.

ICT
Marcel Flohr zorgt voor alle zaken rondom Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Marcel is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van CoMensha en/of systeembeheer[at]comensha.nl

Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht bestaat uit vier leden.

  • De heer Leen Diepenhorst MPA, voorzitter
  • Mevrouw ir. Esther van Zeggeren MBA
  • De heer Joost P. de Bruin
  • De heer prof. mr. Jan J.M. van Dijk

Raad van Advies
CoMensha vindt het belangrijk om zich als organisatie te blijven voeden met kennis en expertise. Mede om die redenen heeft CoMensha in 2016 een Raad van Advies benoemd, bestaande uit deskundigen met een enorme staat van dienst op het gebied van mensenhandel:

  • Mevr. prof. dr. Conny R.J.J. Rijken
  • De heer dr. Philip Veerman
  • De heer Tamme de Leur

Ambassadeur
Journalist Aldith Hunkar is ambassadeur van CoMensha. Zij zet haar journalistieke competenties, netwerk en maatschappelijke betrokkenheid in om de bewustwording rondom mensenhandel te vergroten.

CoMensha 30 jaar

CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, bestond in 2016 dertig jaar. Geen reden voor een feest. Mensenhandel komt nog steeds voor in Nederland, terwijl de aandacht ervoor...

Klacht

We zetten ons bij CoMensha graag in om alle vormen van mensenhandel aan te pakken en (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel te beschermen. En hoewel we dat met kennis en passie doen, kan het...