KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Organisatie

CoMensha heeft een kleine twintigtal medewerkers die zich inzetten tegen mensenhandel.

Directeur-bestuurder
De organisatie wordt geleid door directeur-bestuurder mevrouw drs. Ina (H.R.) Hut. Ina wordt ondersteund door Annelies van der Hoeven, directiesecretaresse.

Manager
Mr. Brian Oedayrajsingh Varma is onze Manager en vormt samen met Ina Hut het Managementteam. Brian stuurt de consulenten en adviseurs aanpak mensenhandel aan. Daarnaast is hij samen met Ina Hut betrokken bij de strategiebepaling en beleidsadvisering.

Adviseurs & consulenten aanpak mensenhandel
Bij CoMensha werken adviseurs en consulenten. Een aantal van hen heeft ook speciale projecten en is betrokken bij de analyse en rapportage. Speciale projecten zijn er voor:

 • Gemeenten (Marcus de Koning-Man en Sandra van den Berg);
 • Jeugdzorg (Joyce Tacl);
 • Zorgverleners (Marcus de Koning-Man);
 • Arbeidsuitbuiting (Eefje de Volder);
 • Trainingen en voorlichtingen Sandra van den Berg is het eerste aanspreekpunt voor vragen over over (het herkennen van signalen van) mensenhandel. 
 • Opvang slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek (OMM) (Joyce Tacl);

Daarnaast hebben de door CoMensha geïnitieerde overlegplatforms een eerste aanspreekpunt:

 • Strategisch Overleg Mensenhandel, Eefje de Volder;
 • Zorgcoördinatorenoverleg, tijdelijk door Sandra van den Berg;


Helpdesk
CoMensha heeft een landelijke helpdesk, bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. Denk hierbij aan het aanmelden en de registratie van slachtoffers mensenhandel, het zoeken naar opvang en advies.
Op onze helpdesk werken in totaal zes medewerkers. Sandra, Erin, Joyce, Elies, Sanne en Pinky werken in wisselende diensten van twee personen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur via (033) 448 11 86. Het mailadres is info@comensha.nl

Communicatie | Perscontacten
Natasha Huiberts is het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen op het gebied van communicatie. Pers kan voor vragen over het werk van CoMensha en interviewverzoeken contact opnemen met Natasha Huiberts, communicatieadviseur | persvoorlichter, en zij is bereikbaar via (06) 44 94 43 42 en/of n.huiberts@comensha.nl

Financiën
Financiële vragen kunnen worden gesteld aan Steven Bessels BEc. Hij is bereikbaar via het algemeen nummer van CoMensha en/of via finance@comensha.nl. Naar dit mailadres kunnen ook eventuele facturen voor CoMensha worden gestuurd.

ICT
Marcel Flohr zorgt voor alle zaken rondom Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Marcel is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van CoMensha en/of systeembeheer@comensha.nl

Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht bestaat uit vier leden.

 • De heer Piet P.M. Bruinooge (voorzitter)
 • De heer drs. Joost P. de Bruin
 • De heer prof. mr. Jan J.M. van Dijk
 • Vacant

Raad van Advies
CoMensha vindt het belangrijk om zich als organisatie te blijven voeden met kennis en expertise. Mede om die redenen heeft CoMensha in 2016 een Raad van Advies benoemd, bestaande uit deskundigen met een enorme staat van dienst op het gebied van mensenhandel:

 • Mevr. prof. dr. Conny R.J.J. Rijken
 • De heer dr. Philip Veerman
 • De heer Tamme de Leur

Ambassadeur
CoMensha kan een beroep doen op het ambassadeurschap van Halina Reijn die zich in het najaar 2018 heeft verbonden aan de Task Force Mensenhandel, waar CoMensha zitting in heeft. 

Functionaris gegevensbescherming (FG)
Ferenc Jacobs
avg@comensha.nl
Deze externe functionaris houdt toezicht binnen CoMensha op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De FG'er is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webpagina

CoMensha 30 jaar

CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, bestond in 2016 dertig jaar. Geen reden voor een feest. Mensenhandel komt nog steeds voor in Nederland, terwijl de aandacht ervoor...

Webpagina

Klacht

We zetten ons bij CoMensha graag in om alle vormen van mensenhandel aan te pakken en (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel te beschermen. En hoewel we dat met kennis en passie doen, kan het...

Webpagina

Organisation English

Read more about: Home Human Trafficking / Modern Slavery Mission & Vision Our help desk The team of CoMensha How to contact CoMensha CoMensha has a small team of around twenty employees who...

Webpagina

Organisation - Deutsch

Bei CoMensha sind etwa zwanzig Mitarbeiter beschäftigt, die sich für die Bekämpfung von Menschenhandel einsetzen. Geschäftsführende Direktorin Die Organisation wird von der geschäftsführenden...