JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

CoMensha 30 jaar

CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, bestond in 2016 dertig jaar. Geen reden voor een feest. Mensenhandel komt nog steeds voor in Nederland, terwijl de aandacht ervoor vermindert. Alle reden om mensenhandel weer stevig onder de aandacht te brengen via een congres op 22 september 2016.

Op 22 september organiseerde CoMensha daarom het congres "30 Jaar STV | CoMensha, Terugblik en Uitdagingen" te Nieuwspoort, Den Haag. CoMensha was verheugd dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden in de ochtend bij het congres aanwezig was. De Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, was ook bij de opening aanwezig.

Tijdens het congres werd teruggeblikt op dertig jaar strijd tegen mensenhandel, maar er werd ook vooruitgekeken: wat zijn uitdagingen voor de toekomst? Eén van de uitdagingen is de daling van het aantal slachtoffers dat bij CoMensha wordt gemeld. Er is geen reden om aan te nemen dat er minder slachtoffers van mensenhandel zijn. Toch zijn er in 2015 1321 (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha gemeld, in tegenstelling tot 1561 slachtoffers in 2014. Een daling van 15%. In de eerste helft van 2016 heeft deze daling zich voortgezet. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en CoMensha vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Mensenhandel is een ernstig probleem, ook in Nederland! Vaak is er ook sprake van extreem geweld. De aandacht rond mensenhandel mag niet verslappen!

Tijdlijn 30 jaar STV | CoMensha
Gemaakt door Natasha Mootoo van st. Open Mind
Tijdlijn in Prezi op YouTube