KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Mensenhandel in Nederland

Mensenhandel is in Nederland een groter probleem dan menigeen denkt. Het is een ernstige schending van mensenrechten die vrouwen, mannen en kinderen kan treffen en vele verschijningsvormen kent. Een aantal prominente sprekers sprak tijdens het congres over de uitdagingen op het gebied van mensenhandel. Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, vroeg aandacht vragen voor een aantal door CoMensha gesignaleerde zorgelijke ontwikkelingen. Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal (Openbaar Ministerie) (en sinds 1 februari 2018 de nieuwe Nationaal Rapporteur) lichtte de integrale aanpak van mensenhandel toe, er werd door FNV, VNO-NCW en de ABU ingegaan op de aanpak van arbeidsuitbuiting en Naima Azough sprak over de bescherming van minderjarige slachtoffers.

Lees meer over mensenhandel op deze pagina.