KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

CoMensha in de media

CoMensha voert een (pro)actief mediabeleid en geeft regelmatig achtergrondinformatie aan journalisten, houdt interviews, verwijst door of betrekt andere ketenpartners waar relevant. 

Onze directeur-bestuurder, Ina (H.R.) Hut, staat de pers graag te woord. Voor media die contact willen opnemen met CoMensha, klik hier

In onderstaande overzichtslijst staan de artikelen gebundeld waarbij (medewerkers van) CoMensha in (landelijke en/of regionale) kranten, vakbladen, RTV of media van ketenpartners is verschenen.

Actualiteit

Expo Open je Ogen en gastlessen over mensenhandel in Laren

Afgelopen weken stond onze expositie ‘Open je Ogen’ in Laren. Ook veel jongeren hebben de expositie bekeken. Leerlingen van de Larense vmbo-school College De Brink kregen daarnaast gastlessen...

Webpagina

Pers

CoMensha is hèt landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha | Mensenhandel in beeld: geeft inzicht in...

Actualiteit

Podcast: OpenYourEyes to Human Trafficking

Onze directeur-bestuurder, Ina Hut, is recentelijk door Tina Davis geïnterviewd over onze fototentoonstelling Open je Ogen voor mensenhandel die ook internationaal wordt ingezet en daarmee...

Webpagina

CoMensha in de media

CoMensha voert een (pro)actief mediabeleid en geeft regelmatig achtergrondinformatie aan journalisten, houdt interviews, verwijst door of betrekt andere ketenpartners waar relevant. Onze...

Actualiteit

Podcast: Gemeenten aan zet tegen mensenhandel

'Gemeenten doen te weinig tegen mensenhandel': dat was het beeld in de media naar aanleiding van de enquête mensenhandel van VNG en CoMensha. In de podcast 'VNG Praat Mee 5' komen onze...