KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Longread Mensenhandel in Nederland

VNG en CoMensha (hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) hebben samen de Longread Mensenhandel in Nederland ontwikkeld.

De journalistieke Longread is een website met een verzameling ervaringsverhalen van zowel slachtoffers als professionals, van handhaver tot zorgcoördinator en officier van Justitie. De Longread is bedoeld voor gemeenten, bestuurders en professionals, maar ook voor burgers die samen het verschil willen maken. Vele gemeenten en partnerorganisaties zijn de afgelopen 2 jaar bij de totstandkoming betrokken geweest.

Onzichtbaar misdrijf 
Mensenhandel is een vaak onzichtbaar misdrijf dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het is een ernstige schending van de mensenrechten die overal voorkomt, ook in Nederland. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, om (overige) arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. Gemeenten hebben de taak om in 2022 een lokale aanpak Mensenhandel te hebben, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en zoals beschreven in het programma Samen tegen Mensenhandel. Deze tool gaan hen daarbij helpen.

Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha:
“In de strijd tegen mensenhandel is samenwerking cruciaal. De rol van gemeenten is daarin heel belangrijk: zij hebben een actieve rol in het signaleren van mensenhandel, zijn verantwoordelijk voor het opzetten van beleid en hebben de plicht het slachtoffer passende opvang, ondersteuning en zorg te bieden. Het is essentieel dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen én dat de aanpak wordt geborgd binnen de lokale en regionale structuren. Maar ook andere organisaties, professionals en burgers dienen alert te zijn. Alleen door een goede samenwerking kunnen we voorkomen dat slachtoffers tussen wal en schip vallen. Vandaar deze Longread: Open je ogen voor mensenhandel, ook in Nederland. Wegkijken is geen optie. Wegkijken is medeplichtig zijn."

 

Over deze productie
Jessica Maas Journalistieke Producties in opdracht van CoMensha en VNG. Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de longread.

Hoofdredactie
Jessica Maas Journalistieke Producties

Fotografie
Bas Losekoot

Vormgeving
Zeppa. Creatief Bureau.

Webdevelopment
Studio divv

Video
KrabMedia

Eindredactie
Werner Bossmann, Ilse Lemmers

Publicatiedatum
Longread Onzichtbaar, Mensenhandel in Nederland
November 2020

 

FB_comensha_banner2