KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Rapporten

Plaatje - Voorkant rapport Groepsdynamiek A4

 

 

 

Gepubliceerd door:
CoMensha | Mensenhandel in beeld
Amersfoort, december 2018
Auteurs: dr. Eefje de Volder & dr. Anne-Marie de Brouwer


Over het onderzoek
Dit rapport bevat het eerste verkennend onderzoek naar het beïnvloeden van groepsdynamiek onder slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Aanleiding van dit onderzoek zijn situaties geweest waarbij Inspectie SZW werd geconfronteerd met een groep arbeidsuitbuitingsslachtoffers en onderlinge beïnvloeding ertoe heeft geleid dat slachtoffers hebben besloten om niet mee te werken met de autoriteiten en/of geen hulp en ondersteuning te accepteren. Het onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, interviews met ketenpartners en ervaringen van slachtoffers.

Op basis van de inzichten uit de wetenschappelijke studies naar groepsdynamica en cultuur en de praktijkervaringen met groepen slachtoffers mensenhandel (hoofdstukken 3 en 4) is er een aantal interventies voorgesteld waarmee groepsdynamiek onder groepen slachtoffers kan worden beïnvloed/verstoord (hoofdstuk 5).

Dit rapport is opgesteld door CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie SZW).

Bekijk hier de online versie van het rapport.