KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Facing Forward, Nine stories about being a survivor of human trafficking in a post-trafficking shelter in the Netherlands

Plaatje - Voorkant rapport Facing Forward

 

 

 


Gepubliceerd door: CoMensha
Amersfoort, september 2018
Auteurs: Roderik F. Viergever, Nicki Thorogood, Tamara van Driel, Judith Wolf en Mary Alison Durand


Over het onderzoek
Facing Forward is een rapport uit 2018, gepubliceerd door CoMensha, geschreven door onze collega Rik Viergever en verschillende samenwerkingspartners in de academie. Het rapport bevat de verhalen van negen mensen die in een mensenhandelsituatie hebben gezeten en over hoe zij de opvang en zorg na die mensenhandelsituatie ervaarden.
De belangrijkste boodschap van het rapport is dat opvang en zorg voor mensen die in een mensenhandelsituatie hebben gezeten een tweeledige aanpak dient volgen: het moet zowel trauma-geïnformeerd zijn als toekomst-geïnformeerd. Ook een toekomstgerichte aanpak hanteren is belangrijk: het verbetert welzijn en stelt mensen in staat beter om te gaan met de problemen van hun verleden en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in het heden.

About the research
In September 2018, CoMensha, the Dutch Coordination Centre for Human Trafficking published the report Facing Forward, Nine stories about being a survivor of human trafficking in a post-trafficking shelter in the Netherlands. This report comprises stories of 6 women and 3 men, who all have been in a trafficking situation. In the stories, they reflect on how they experience the care and shelter support organized for them. The main message of the report is that shelter and care for trafficked persons should focus both on addressing their trauma, but also on their future, enabling them to better cope with problems from the past and related ongoing challenges.

Bekijk hier de online versie van het rapport.


video-rik-viergeer-facing-forward

Bekijk hier de video:
Rik Viergever op CoMensha Seminar ‘Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel’ 28 september 2018